Rymdstyrelsens åtagande till internationella rymdprojekt

Projektnamn

Solar Orbiter

Dnr
69/16
Projektledare
Andris Vaivads
Institution
Institutet för Rymdfysik
Totalt beviljat bidrag
2 436 kkr
Projektnamn

BepiColombo/MEFISTO

Dnr
68/16
Projekteldare
Jan-Erik Wahlund
Institution
Institutet för Rymdfysik
Totalt beviljat bidrag
168 kkr
Projektnamn

The Gaia grid of synthetic stellar spectra – from theoretical input to validated output

Dnr
66/16
Projekteldare
Andreas Korn
Lärosäte
Uppsala universitet
Totalt beviljat bidrag
3 339 kkr
Projektnamn

MMS, Magnetospheric MultiScale (KTH)

Dnr
279/16
Projektledare
Göran Marklund
Lärosäte
Kungliga Tekniska högskolan
Totalt beviljat bidrag
1 939 kkr
Projektnamn

MMS, Magnetospheric MultiScale (IRF)

Dnr
67/16
Projektledare
Yuri Khotyaintsev
Institution
Institutet för rymdfysik
Totalt beviljat bidrag
2 830 kkr
Projektnamn

Swedish contribution to ESA mission PLATO

Dnr
65/16
Projektledare
Alexis Brandeker
Lärosäte
Stockholms universitet
Totalt beviljat bidrag
1 080 kkr
Projektnamn

Swedish science support for SWI

Dnr
246/16
Projektledare
Eva Wirström
Lärosäte
Chalmers tekniska högskolan
Totalt beviljat bidrag
4 024 kkr
Projektnamn

L1/JUICE/RPWI – Radio & Plasma Wave Investigation

Dnr
266/14
Projektledare
Tomas Karlsson
Lärosäte
Kungliga Tekniska högskolan
Totalt beviljat bidrag
900 kkr
Projektnamn

Specification of costs for JWST-MIRI

Dnr
176/16
Projektledare
Kay Justtanont
Lärosäte
Chalmers tekniska högskola
Totalt beviljat bidrag
1 952 kkr