The Gaia grid of synthetic stellar spectra – from theoretical input to validated output

Vintergatan - hur kom den till och hur har den utvecklats?

Sedan 2014 hVintergatan -- hur kom den till och hur har den utvecklats?åller ESA:s rymdmission Gaia på att kartlägga stora delar av vår hemmagalax, Vintergatan.

Positioner, egenrörelser och avstånd av stjärnor är det som Gaia är bäst på (s k astrometri). Tack vare ytterligare tre instrument omboard Gaia får vi dessutom astrofysikalisk information beträffande de objekt som Gaia analyserar, totalt 1.2 miljarder stjärnor.

Den information Gaia:s spektrometrar samlar in måste kombineras med markbaserad data för att optimera den astrofysikaliska interpretationen. ESO:s Gaia-ESO Survey (2011-2016), det största observationsprogrammet någonsin vid ett teleskop av 10m-klassen, kan levererar dessa data.

Vi samarbetar med andra forskningsgrupper runtom Europa för att definera den bästmöjliga datasatsen
för Gaia:s astrofysikaliska kalibrering. Denna ska användas för att säkerställa att Gaia:s stjärnparametrar
är väldefinerade, både vad gäller precision och exakthet. En sådan kalibrering är nyckeln till att foga
samman Gaia data med de stora markbaserade surveyn som genomförs eller är planerade världen över.

Dnr
66/16
Projekteldare
Andreas Korn
Lärosäte
Uppsala universitet
2017
1 076 kkr
2018
961 kkr
2019
675 kkr
2020
687 kkr
Totalt beviljat bidrag
3 339 kkr