Swedish science support for SWI hero

Swedish science support for SWI

SWI (Submillimetre Wave Instrument) är ett av 10 instrument som kommer att flyga på ESAs satellit JUICE för att utforska Jupiter och tre av dess största månar: Ganymedes, Callisto och Europa. Gemensamt för månarna är att de har kalla, isiga ytor, extremt tunna atmosfärer och förmodligen flytande, vattenbaserade hav djupt under sina yttersta lager av is. Med SWI kommer man kunna mäta hur mycket vattenånga det finns i månarnas atmosfärer, hur den är fördelad och var den kommer ifrån. Svenska forskare är även intresserade av hur mycket tungt vatten det finns i månarnas atmosfärer och vad de består av förutom vatten. Utifrån detta kan man ta reda på mer om hur Jupiters stora månar har bildats och om det är möjligt för liv att utvecklas i deras underjordiska hav. Vi föreslår ett sammanhängande program med åtgärder, som sträcker sig från 2017 ända tills slutet av JUICEs uppdrag 2034, för att svenska forskare på bästa sätt ska kunna delta i den spännande forskningen med SWI.
Dnr
246/16
Projektledare
Eva Wirström
Lärosäte
Chalmers tekniska högskolan
2017
1 304 kkr
2018
1 334 kkr
2019
1 386 kkr
Totalt beviljat bidrag
4 024 kkr