Hero Image

Swedish contribution to ESA mission PLATO

PLATO och sökandet efter jordlika planeter

PLATO är ett planerat rymdteleskop vars främsta uppgift blir att finna och karakterisera planeter lika jorden. Metoden är ett mäta stjärnors ljus med så hög noggrannhet att man upptäcker om en planet, även en liten, passerar framför en stjärna och skymmer en del av ljuset. Viktiga frågor som PLATO ämnar besvara är hur vanligt det är med jordlika planeter och hur stor variationen är bland planeternas egenskaper (som storlek, massa, täthet, atmosfär, omloppsbanor, etc). PLATO byggs av ESA och ett konsortium av nationer, däribland Sverige, och beräknas sändas upp år 2024. Rymdstyrelsen har tidigare tillstyrkt Sveriges bidrag till PLATO, denna ansökan avser finansiera en 25%-tjänst för drivandet av Sveriges bidrag och medverkan i konsortiet.

Dnr
65/16
Projektledare
Alexis Brandeker
Lärosäte
Stockholms universitet
2017
330 kkr
2018
340 kkr
2019
410 kkr
Totalt beviljat bidrag
1 080 kkr