BepiColombo/MEFISTO

Elektriska strömmar sluts kring Merkurius

Den lilla planeten Merkurius befinner sig närmast solen. Den utsätts därför extra mycket av sol-stormar (explosioner på solen) och solvinden som flödar förbi Merkurius är extra stark här. Runt Merkurius finns ett magnetfält, precis som runt Jorden, som försöker putta bort solvinden och skydda Merkurius yta från solens energirika partiklar. I detta magnetfält, eller magnetosfär, finns också elektriskt laddad gas (ett plasma) som kan leda strömmar. Gasen kommer mestadels från Merkurius innandöme och i den energirika omgivningen joniseras (laddas) gasen. Det är mest syre, men även natrium och kalium har påträffats. Solvindens flöde kring Merkurius kan generera starka elektriska fält och strömmar i den laddade gasen i rymden kring den lilla planeten, kanske via så kallade elektromagnetiska Alfvénvågor i gränsskiktet mellan solvinden och magnetosfären. Strömkretsen måste dessutom slutas, kanske i flytande metaller vid ytan. Hur och var exakt sker det?

MEFISTO heter ett svenskbyggt instrument ombord på en av de två rymdfarkosterna i ett japanskt-europeiskt samarbetsprojekt som heter BepiColombo, som skall skjutas upp år 2017 och komma fram år 2024 till Merkurius. Väl där ska just de elektriska fälten mätas, och därmed kan de elektriska strömmarna uppskattas. Vi får alltså svaren när vi kommer fram, 2024.
Dnr
68/16
Projekteldare
Jan-Erik Wahlund
Institution
Institutet för Rymdfysik
2017
74 kkr
2018
47 kkr
2019
47 kkr
Totalt beviljat bidrag
168 kkr