Delta i Nasas International Internship Program

Rymdstyrelsen har ett avtal med National Aeronautics and Space Administration (Nasa) i USA om att ge 2 svenska studenter möjlighet att delta i Nasas International Internship Program (Nasa I2) på ett av Nasas center under en termin. Rymdstyrelsen står för kostnaden för själva praktikplatsen (tuition). Studenten betalar själv övriga kostnader som resa, visum, mat och logi. Terminen är ca 16 veckor lång och startar i januari/februari 2024. Nästa utlysning av praktik vid Nasa kommer att göras i maj 2024.
´
Publicerad
2023-05-10
Sista ansökningsdag:
2023-06-01 23:59
Dela artikel:

Ansökan

Sista ansökningsdag är 2023-06-01

Ansökningskrav

Nasa har ett antal krav som ska vara uppfyllda för att kunna delta i deras urvalsprocess. Dessa är:

 • Vid tiden för praktikperioden måste du vara student på kandidat- eller magisternivå inom något av områdena: Science, Technology, Engineering eller Mathematics.
 • Du måste ha snittbetyg från universitet/högskola motsvarande 3,0 i det amerikanska systemet. Det motsvarar ungefär VG i svenska betygsystemet innan 2011 och C i svenska betygsystemet efter 2011. Du behöver inte sammanställa detta på egen hand utan bifogar ditt LADOK-utdrag i ansökan.
 • Du ska visa på intresse inom rymdområdet.
 • Du ska besitta goda kunskaper i engelska.
 • Du måste vara svensk medborgare.

Ansökningshandlingar 

Ansökan ska skrivas på engelska och vara Rymdstyrelsen tillhanda vid utlysningens stängningsdatum. Ansökningshandlingarna skickas till: application@snsa.se med ämne: "Nasa-praktik V-24: Ditt efternamn"

Ansökan ska bestå av följande obligatoriska dokument: 

Ifylld ansökningsformulär med bifogade handlingar (samtliga är obligatoriska):

 • Ditt CV
 • Ett utdrag från LADOK
 • Rekommendationsbrev (se tips nedan)

Ansökninkgsformulär

Några tips
Generella tips som kan göra din ansökan starkare:

 • Se till att bifoga ett (eller två) bra rekommendationsbrev. Det är jätteviktigt! Ett bra rekommendationsbrev kommer från en lärare/professor vid din institution och beskriver varför just du är en lämplig kandidat till praktiken vid Nasa. Det kan ta ett tag att få ett rekommendationsbrev så var ute i god tid.
 • Att ha erfarenhet från rymdområdet är en viktig merit. Har du varit med på ett rymdläger, varit aktiv i en rymdförening, deltagit i en vetenskapstävling med ett rymdexperiment….berätta i så fall det. Berätta om ditt intresse för rymden.
 • Berätta lite om dig själv, vad du gör när du inte studerar? Vilka fritidssysslor som kan vara en merit har du? Kanske har du startat ett eget företag vid sidan om, kanske är du tränare i en förening… Har du några arbeten vid sidan av studierna?
 • Utveckla dina svar i ansökningsformuläret, visa fram dina styrkor och beskriv utförligt och genomtänkt vad som gör dig till den bästa kandidaten och hur praktiken kan vara bra för din framtida karriär.
 • Bra betyg är alltid bra!
 • Läs texten på vår webbsida ordentligt så att du uppfyller grundkraven innan du ansöker.
 • Se till att du skickar in allt som efterfrågas; ansökningsformuläret ifyllt, CV, LADOK (dvs förteckning över de kurser du läst samt betyg) och rekommendationsbrev.
 • Kom ihåg att lämna in din ansökan i tid. Det spelar ingen roll hur fina meriter du har om du lämnar in ansökan för sent.

Tidplan

 • Ansökan öppnar i maj 2023 och stänger den 1 juni 2023
 • Första urvalet av kandidater är klart i juli 2023.
 • Nasa ger besked i september/oktober 2023.
 • Praktiken startar i januari/februari 2024.

Urvalsprocessen

När ansökningstiden har gått ut utser Rymdstyrelsen 2-5 kandidater. Av dessa finansierar myndigheten 2 personer. Denna urvalsgrupp skickas sedan till Nasa som utifrån sina aktuella behov väljer ut de mest lämpliga kandidaterna till programmet. Ansökningsprocessen är således uppdelad i två steg.

Om du blir utvald kontaktar Rymdstyrelsen dig med ytterligare information. Notera att du är med i Nasas urval om du är med på listan med 2-5 kandidater som Rymdstyrelsen väljer ut. Det betyder att du kan bli utvald även om du inte får finansiering av Rymdstyrelsen, därför frågar vi i ansökan om du är beredd att finansiera ett deltagande på egen hand (om du svarar ja betyder det att du i första hand vill ha stöd från Rymdstyrelsen men om du inte får det men blir utvald av Nasa kan du betala på egen hand). Observera att alla ansökningar om Nasapraktik måste gå genom Rymdstyrelsen, det är inte möjligt att söka direkt till Nasa.

Kostnad

Kostnaden för att delta (tuition) i Nasa I2 var 2019 ca $7600 USD. Utöver detta tillkommer kostnader som resa, visum, boende och mat. Rymdstyrelsen ger ekonomiskt stöd till 2 personer för att delta i programmet. Stödet innefattar själva kostnaden för att delta i programmet. Övriga kostnader står studenten själv för.

Frågor

Har du frågor? Kontakta då Perina Stjernlöf

 

Kasper Janehag
Bild: Kasper Janehag

Röster från tidigare praktikanter >

På den här sidan hittar du praktikrapporter och svar på frågor från tidigare praktikanter.