Bloggen - Astronomi

Euclid ska studera universums mörka vrår

I juli är det tänkt att Europas nya rymdteleskop Euclid ska sändas ut i rymden från Cape Canaveral i Florida. Från en plats 1,5 miljoner kilometer från jorden ska teleskopet avslöja mysterierna i det mörka universum. Denna osynliga del av kosmos utgör mer än 95 procent av massan och energin i vårt universum. Men vad är det? Det ska Euclid svara på.
Illustration av Euclid
ESA/Euclid/Euclid Consortium/NASA. Bakgrundsgalaxer: NASA, ESA, och S. Beckwith (STScI) och HUDF-teamet, CC BY-SA 3.0 IGO
Ämnen:
´
Publicerad
2023-05-09
Dela artikel:

I början av maj anlände rymdteleskopet Euclid hamnen i Florida med en båt från Italien. Enligt planerna ska Euclid sändas ut i rymden i början av juli med hjälp av SpaceX bärraket Falcon 9 från Cape Canaveral.

Euclid ska placeras på samma plats som James Webb-teleskopet i den så kallade andra Lagrangepunkten, L2, ungefär 1,5 miljoner kilometer från jorden. Vid den här platsen balanserar jorden och solens gravitation ut varandra och objekt som placeras i de olika Lagrangepunkterna (finns fem totalt) ”fastnar” och följer jorden och månen runt solen. L2 ligger bakom jorden sett från solen och är därmed i konstant skugga. Något som är väldigt bra för teleskop som ska observera universum.

Ska studera universum mörker

Euclid ska ge oss en bättre förståelse för de "mystiska" komponenterna i vårt universum, som kallas mörk materia och mörk energi.

Till skillnad från den normala materia som vi upplever här på jorden varken reflekterar eller avger den mörka materian ljus. Den binder ihop galaxer och tros utgöra ungefär 25 procent av all massa i universum. Vi har känt till den i ett sekel, men dess sanna natur är fortfarande en gåta.

Mörk energi är en liknande gåta. Astronomer har visat att universums expansion under de senaste fem miljarder åren har accelererat snabbare än väntat. Många tror att denna acceleration drivs av en osynlig kraft, som har kallats mörk energi. Denna utgör ungefär 70 procent av energin i universum.

Räknar man bort den mörka materian och energin återstår bara 5 procent och det är vad allt du någonsin sett består av.

Universums sammansättning, infografik
ESA

Kraftfulla kameror och infrarött ljus

Euclid har två instrument för att analysera ljuset som samlas in av en spegel 1,2 meter i diameter. Bakom spegeln delar ett filter upp ljuset i synligt och infrarött ljus. Detta skickas sedan vidare till instrumentet för synligt ljus (VIS) och den nära infraröda spektrometern och fotometern (NISP).

VIS kommer ta mycket skarpa bilder av galaxer över en mycket större del av himlen än vad som skulle vara möjligt från marken. Dessa observationer kommer att användas för att mäta formen på över en miljard galaxer. Instrumentet använder en mosaik av 36 CCD:er (Charge Coupled Devices, en typ av kamerasensorer), som var och en innehåller mer än 4 000 gånger 4 000 pixlar. Detta ger detektorn totalt cirka 600 megapixlar, vilket motsvarar nästan 70 skärmar med 4K-upplösning.

NISP är inriktat på att göra spektroskopiska mätningar av galaxer, vilket innebär att bestämma hur mycket ljus de avger per våglängd. Detta är användbart för att mäta galaxernas rödförskjutning, som kosmologer kan använda för att uppskatta avståndet till varje galax.

Med denna information kommer Euclids data att omvandlas till den största och mest exakta 3D-modellen av universum som någonsin gjorts. Hur galaxer är fördelade över universum och hur denna fördelning förändras över tiden ger oss information om mörk materia (som påverkar gravitationen) och mörk energi (som påverkar universums expansion). NISP har det största synfältet för ett infrarött instrument som någonsin flugits i rymden.

Vinn en resa till Tyskland och följ uppsändningen

ESA utlyser nu en tävling där du kan vinna en resa till European Space Operations Centre (ESOC) i Darmstadt, Tyskland, för att följa uppsändningen.

Du och allt som finns på den här planeten, hela vårt solsystem och miljarder stjärnor och galaxer därute består av "normal materia". Allt detta utgör alltså bara 5 procent av hela universum. De andra 95 procenten består av mörk materia (25 procent) och mörk energi (70 procent), som tillsammans kallas det mörka universum.

Tävlingen går ut på att visualisera detta på ett så kreativt sätt som möjligt. Du kan välja att baka en tårta, sy korsstygn, designa ett tyg, måla, rita, dansa eller något annat som symboliserar proportionerna 5-25-70 och hjälper andra att förstå hur mycket av universum vi känner till och hur mycket vi inte känner till.

Du delar ditt konstverk i sociala medier och deltar på så sätt i tävlingen. Läs mer om alla regler hos ESA