Bloggen - Astronomi

Vad är atmosfären och vilka är dess delar?

Jordens atmosfär är som en jacka för vår planet. Den består av skikt av gaser och spelar en viktig roll för oss på jordytan, främst genom att den absorberar skadlig strålning från solen och kosmisk strålning från rymden. Vad består den av?
Atmosfärens olika delar
Rymdstyrelsen
´
Publicerad
2019-03-15
Uppdaterad
2023-09-08
Dela artikel:

Atmosfären är en gasblandning bestående av bland annat kväve och syre – som i vardagligt tal kallas för luft. Den möjliggör allt liv på jorden, inte bara för oss människor utan även djur och växter. Den håller oss varma, ger oss syre att andas, och det är i atmosfären som vårt väder uppstår.

Jordens atmosfär har sex lager: troposfären, stratosfären, mesosfären, termosfären, jonosfären och exosfären.

Troposfären

Det lägsta skicket i vår atmosfär kallas för troposfären. Den börjar vid markytan och sträcker sig mellan 16 och 18 kilometer upp beroende på var på jorden man befinner sig.

Troposfären utgör 70 till 80 procent av atmosfärens massa och håller nästan allt vatten i atmosfären. Det är i troposfären som det mesta av vårt väder utspelar sig, även om det kan blåsa och bildas moln även högre upp i atmosfären.

Gränsen till nästa skikt kallas för tropopausen, som ligger mellan 10 och 15 kilometer upp.

Stratosfären

Strax ovanför troposfären och upp till cirka 50 kilometers höjd ligger stratosfären. I mitten av detta lager ligger ozonskiktet, som absorberar och sprider solens ultravioletta strålning. Faktum är att ozonlagret absorberar det mesta av den UV-strålning som når oss från solen, och liv skulle inte vara möjligt utan detta viktiga lager.

I stratosfären finns inga stormar eller turbulens som blandar upp luften. Det innebär att luften längst ner i lagret är kall och tung, medan den högre upp är varm och lätt, vilket är tvärt om från troposfären. 

Mesosfären

Mesosfären är den kallaste delen av atmosfären där så kallade nattlysande moln förekommer. Detta lager börjar strax ovanför stratosfären och sträcker sig upp till 85 kilometers höjd, och märkligt nog är mesosfären som allra kallast på sommaren.

Det är i mesosfären som meteorer brinner upp, vilket beror på att det i detta lager finns mer gas än i termosfären, jonosfären och exosfären. När meteorerna träffar mesosfären finns det tillräckligt mycket gaser för att orsaka friktion och skapa värme.

Termosfären

Nästa lager kallas termosfären. Det börjar strax ovanför mesosfären och sträcker sig runt 600 kilometer upp.

Ordet termo betyder värme, och kommer från att lagret kan nå temperaturer på upp till 2 482 grader. Om du skulle vistas i termosfären skulle du dock snabbt bli kall, eftersom det inte finns tillräckligt med gasmolekyler för att överföra värmen till dig. Det betyder också att det inte finns tillräckligt med molekyler för ljudvågor att färdas.

Det är i termosfären den internationella rymdstationen (ISS) befinner sig, tillsammans med de satelliter som har en låg omloppsbana runt jorden.

Jonosfären

Jonosfären är ett intressant lager som överlappar mesosfären, termosfären och exosfären. Det är en mycket aktiv del av atmosfären, som växer eller krymper beroende på hur mycket energi den absorberar från solen.

Namnet kommer från att gaser i dessa lager exciteras av solens strålning och bildar joner, som har en elektrisk laddning. I jonosfären påverkas laddade partiklar av både jordens och solens magnetfält. Det är här norrsken uppstår, när högenergipartiklar från solen växelverkar med atomer i jonosfären.

Det är även jonosfären som gör radiokommunikation möjlig.

Exosfären

Exosfären är det yttersta lagret av vår atmosfär, som skiljer resten av atmosfären från yttre rymden. Lagret är ungefär 10 000 kilometer tjockt, vilket är nästan lika brett som jorden. Det innebär också att man måste befinna sig väldigt långt bort från jorden för att komma till yttre rymden.

Exosfären innehåller gaser som väte och helium, men de är mycket utspridda. Det finns ingen luft att andas och det är väldigt kallt.

Nasa

På den här bilden ser man hur jordens atmosfär, med dess olika lager, ser ut från rymden.