Copernicus Kvävedioxidutsläpp hero

Världens kvävedioxidutsläpp kartlagd av Sentinel-5P

Copernicus satellit Sentinel-5P har, med avancerade instrument, kunnat kartlägga de globala kvävedioxidutsläppen. Detta är ett stort steg framåt för Copernicus och EUs kapacitet att övervaka jorden luftkvalitet.
Copernicus Kvävedioxidutsläpp
Publicerad
2019-03-18
Dela artikel:

Luftföroreningar är ett globalt miljöhälsoproblem som är orsaken till att miljoner av människor världen över dör i förtid. På grund av detta har miljöövervakningsprogrammet Copernicus låtit skjuta upp satelliten Sentinel-5P för att kartlägga flera typer av luftföroreningar på global nivå. Nu har Sentinel-5P kartlagt de globala kvävedioxidutsläppen, de som främst orsakas av trafik och förbränning av fossila ämnen i industrier.

För att göra detta har satelliten den mest avancerade teknologin som finns – Tropomi. Detta instrument har en optisk upplösning på 3,5 x 7 km, vilket är högre än någonsin tidigare. Eftersom Tropomi kan känna av unika avtryck av atmosfärisk gas, ger det en tydligare bild av var de största problemen av luftföroreningar sker. Tidigare har instrumentet gett oss viktig nyckelinformation om utsläpp av kolmonoxid och svaveloxid – som vi skrivit om här.

Sentinel-5Ps kartläggning av kvävedioxid över Europa.

Mätningar som gjordes mellan april och september 2018 har kunnat visa exakt var de värsta kvävedioxidutsläppen sker. Kartläggningen visar utsläpp från storstäder och mellanstora städer, men instrumentet kan ge än mer detaljerade resultat. Man har kunnat se föroreningar och utsläpp från individuella kraftverk, industrikomplex samt från stora motorvägar. Den här typen av data är väldigt värdefull för att förbättra kunskapen av hur olika sektorer bidrar till det totala utsläppet av kvävedioxid.

Läs mer om Copernicus och Sentinel-5P här. 

WebDewey-kategori
×

WebDewey är ett lexikaliskt beskrivande vokabulär, som klassificerar materialet på ett strukturerat sätt. Varje term har ett internationellt gångbart webdewey-nummer och ett svensk termnamn. Läs mer om svenska WebDewey hos Kungliga Biblioteket.

Rymdbloggen