Sentinel-5P avslöjar utsläpp hero

Sentinel-5P avslöjar utsläpp

Sentinel-5P avslöjar utsläpp
Bildkälla: Modifierad data från Copernicus (2018), BIRA–IASB/DLR.
Publicerad
2018-10-30
Dela artikel:

Satelliten Sentinel-5P, som är en del av Copernicus-programmet, skickades upp i oktober 2017 och har som uppgift att kartlägga luftföroreningar runt om i hela världen - varje dag.

Satellitdata är ett viktigt verktyg för att kunna göra prognoser och ge varningar om luftkvalitet men används även som hjälpmedel att utveckla strategier för att hantera klimatfrågan på lång sikt. Med satellitdata kan vi få en bild av föroreningars tillväxt världen över.

Nya föroreningar kan avslöjas
Sentinel-5P är utrustad med ett toppmodernt instrument, Tropomi. Instrumentet kan kartlägga en mängd atmosfäriska gaser som kvävedioxid, ozon och kolmonoxid – gaser som påverkar klimatet och luften vi andas. Sedan den 17 oktober har även andra förorenande smutsämnen som svaveldioxid och formaldehyd kommit med i listan över ämnen att övervaka vilket kan användas för luftkvalitetsprognoser och övervakning av vulkanaska. Formaldehyd är till exempel ett ämne som kan uppkomma vid skogsbränder och träbearbetning och gå in i atmosfären.

Copernicus-programmet leds av Europeiska kommissionen där Esa ansvarar för satellituppdraget Copernicus Sentinel. Uppdraget består av en stor familj satelliter som övervakar vår miljö. All data som Copernicus tar fram är gratis och används världen över för att informera allmänhet om aktuell luftkvalitet och vårt klimat.

Här kan du läsa mer om Sentinel-5P. 

Läs mer om nyheten här.

WebDewey-kategori
×

WebDewey är ett lexikaliskt beskrivande vokabulär, som klassificerar materialet på ett strukturerat sätt. Varje term har ett internationellt gångbart webdewey-nummer och ett svensk termnamn. Läs mer om svenska WebDewey hos Kungliga Biblioteket.

Rymdbloggen