Hero Image

Voyager 2 har lämnat solsystemet

Nasa
Publicerad
2018-12-17
Dela artikel:

Nu har rymdsonden Voyager 2 tagit sig rekordlångt hemifrån. Sonden som skickades upp av Nasa 1977 blir nu det andra mänskligt skapade objektet att lämna vårt solsystem. Den gör nu sin systersond Voyager 1 sällskap, som lämnade solsystemet för sex år sedan.

De två systersonderna Voyager 1 och 2 skickades upp med 16 dagars mellanrum och hade uppdraget att undersöka flera planeter i vårt solsystem för att sedan skicka tillbaka bilder och mätdata. De har försett oss med kunskap som helt förändrat vår syn på jordens grannplaneter. Tillsammans har de studerat bland annat Neptunus, Uranus och Jupiter, samt flera planeternas månar. Voyager 2 var den första farkosten att passera över Uranus och Neptunus. Detta var möjligt tack vare att planeterna låg placerade på ett mycket gynnsamt sätt, något de bara gör vart 175:e år.

Voyager 2 befinner sig nu cirka 18 miljarder kilometer från jorden och färdas i hissnande 61 000 km/tim.

Large Image
Nasa/JPL-Caltech

Voyager 2 skickades upp den 20 augusti 1977.

Läs mer om de två rymdsonderna Voyager 1 och 2 hos Nasa.

WebDewey-kategori
×

WebDewey är ett lexikaliskt beskrivande vokabulär, som klassificerar materialet på ett strukturerat sätt. Varje term har ett internationellt gångbart webdewey-nummer och ett svensk termnamn. Läs mer om svenska WebDewey hos Kungliga Biblioteket.

Rymdbloggen