RyT 2017, rymdtekniska tillämpningar hero
Nasa
Innovation

RyT 2017, rymdtekniska tillämpningar

Fyra beviljade projekt 2017

Rymdstyrelsens program för rymdtekniska tillämpningar, RyT, tillkom 2004 och har till syfte att främja utvecklingen av rymdteknikbaserade tjänster och produkter att verka i allmänhetens tjänst. RyT är ett nationellt program som vänder sig till svenska mindre företag.

Projektnamn

Aquamatics

Dnr
112/17
Företag
Brockmann Geomatics Sweden AB
Totalt beviljat bidrag
1 500 000 kr
Projektnamn

Elektro hydrodynamiskt svänghjul för attitydkontroll av nano-och mikrosatelliter

Dnr
198/17
Företag
APR Technologies AB
Total beviljat bidrag
1 600 000 kr
Projektnamn

LNA:er för rymdaplikationer

Diarienummer
92/17
Företag
Omnisys Instruments AB
Totalt beviljat bidrag
1 350 000 kr
Projektnamn

Skogliga metoder med Sentinel satellitdata

Diarienummer
86/17
Företag
Geoanalysis Sweden AB
Totalt beviljat bidrag
550 000 kr