Fyra beviljade projekt 2017

Rymdstyrelsens program för rymdtekniska tillämpningar, RyT, tillkom 2004 och har till syfte att främja utvecklingen av rymdteknikbaserade tjänster och produkter att verka i allmänhetens tjänst. RyT är ett nationellt program som vänder sig till svenska mindre företag.

Projektnamn

Aquamatics

Dnr
112/17
Företag
Brockmann Geomatics Sweden AB
Totalt beviljat bidrag
1 500 000 kr
Projektnamn

Elektro hydrodynamiskt svänghjul för attitydkontroll av nano-och mikrosatelliter

Dnr
198/17
Företag
APR Technologies AB
Total beviljat bidrag
1 600 000 kr
Projektnamn

LNA:er för rymdaplikationer

Diarienummer
92/17
Företag
Omnisys Instruments AB
Totalt beviljat bidrag
1 350 000 kr
Projektnamn

Skogliga metoder med Sentinel satellitdata

Diarienummer
86/17
Företag
Geoanalysis Sweden AB
Totalt beviljat bidrag
550 000 kr