Skogliga metoder med Sentinel satellitdata hero
Nasa

Skogliga metoder med Sentinel satellitdata

Beskrivning

Projektet syftar till att utveckla metoder och algoritmer för skoglig kartering med hjälp av Sentinel-1 och Sentinel-2 data. Detta omfattar utvärdering av karteringspotential, tillgång till och skapande av processkedjor för att hantera satellitdata från de Europeiska satelliterna Sentinel-1 och Sentinel-2 samt utveckling av metoder för bearbetning av dessa för att de ska kunna nyttjas till snabb kartering av främst Sveriges skogar. En viktig del av projektet omfattar utvecklingen av metoder för att kombinera nya data med äldre produkter från andra datakällor av hög upplösning (t.ex. flygburen laserskanning) men som kan vara utdaterade. Data och metoder som utvecklas inom projektet är avsedda att komplettera andra högupplösta datakällor men som har ett lägre temporalt uppdateringsintervall.

Sammanfattning av projektresultaten  

Projektet har utvärderat olika satellitsensorer inom ramen för ESA-Sentinels, för att skapa verktyg och metoder för att utveckla skogsbruket i Sverige. Vi har utvecklat processkedjor och analysmetoder för både optiska satellitdata med 10 m pixelstorlek och radardata med 5x20 m pixelstorlek, främst för kartering av skogliga förändringar samt framskrivning av spatialt högupplösta men temporalt glesa existerande produkter, t.ex. Skogliga Grunddata. Vi fann att Sentinel-1 (S1) kan användas för att detektera avverkningar fr ca 40x40 m2 och större, medan Sentinel-2 (S2) kan användas fr ca 20x20 m2. S2 kan också användas för att detektera gallringar. Detta var oklart med S1 (variansen ökade i sigma-0) och ytterligare tester behövs 

Diarienummer
86/17
Företag
Geoanalysis Sweden AB
2017
412 500 kr
2019
137 500 kr
Totalt beviljat bidrag
550 000 kr