LNA:er för rymdaplikationer hero
Nasa

LNA:er för rymdaplikationer

Föreslaget RYT projekt syftar till att ta fram LNA:er för rymdapplikationer baserade på nyutvecklad tillverkningsprocess på Chalmers. Omnisys har tillgång till en INP LNA process som är världsbäst från
0.3 till 90 GHz idag och som är på väg upp mot 200 GHz. Genom deltagande i METOP SG med Chalmers schottky dioder har nu ESA öppnat upp för möjligheten att även använda Chalmers INP LNA:er i rymd. Under projektet kommer två LNA demonstratorer utvecklas.

Den första kommer att vara en förstärkare med koax-anslutningar av s.k . SMA typ och kommer att täcka 3-9 GHz bandbredd. Den kommer att vara användbar både i rumstemperatur men även för kryogena applikationer dvs en dual use användning . Den andra förstärkaren kommer att vara en förstärkare med vågledaranslutningar, något som är nödvändigt över 35 GHz för bästa prestanda. Designen optimeras för 47-58 GHz vilket gör att den kan utnyttjas för två applikationer ; 47.4-51.2 GHz för telekomtransponders och för 50.4-58 GHz bandet.

Populärvetenskaplig sammanfattning av projektresultaten

Lågbrusförstärkare, eller LNA:er, används för ett flertal rymdbaserade mikrovågsapplikationer både inom vetenskap (meteorologi och atmosfärsmätningar) samp telekommunikation. Projektet har syftat
till att utveckla ett antal LNA:er för olika frekvenser och byggsätt baserat på unik svensk halvledarteknologi från Chalmers och företaget Low Noise Factory som Omnisys har ett långvarigt samarbete med. Omnisys har med hjälp av projektet kunnat utveckla två typer av LNA:er, coax anslutna för 0.3-40 GHz och vågledaranslutna LNA:er för 54, 118, och 183 GHz. Dessa har även genomgått ett flertal prestanda tester och även kvalificeringstester för användning i rymd, såsom vibration och termisk cykling i vakum. Testresultaten har varit framgångsrika och uppfyllt de ställda kraven.

Diarienummer
92/17
Företag
Omnisys Instruments AB
2018
1 012 500 kr
2019
337 500 kr
Totalt beviljat bidrag
1 350 000 kr