Elektro hydrodynamiskt svänghjul för attitydkontroll av nano-och mikrosatelliter hero
Nasa

Elektro hydrodynamiskt svänghjul för attitydkontroll av nano-och mikrosatelliter

APR Technologies AB har under flera år utvecklat produktlinan uTR som primärt riktar sig mot termisk kontroll av stora satelliter i första hand geostationära kommunikationssatelliter.

En kvalitetssäkrad produktionslina är under uppbyggnad och de första produkterna kommer leveraras till en stor europeisk satellittillverkare under nästa år. De första flygningarna är beräknade till 2019-2020.
Med det nu sökta RyT projektet tar APR steget in på mikrosatelitmarknaden genom en vidareutveckling av uTR riktad mot attitydkontroll av mikro och småsatelliter.

Projektet kommer utvärdera tekniken och undersöka marknadsförutsättningarna för att lansera uTR tekniken i denna nya applikation för attitydkontroll av mindre satelliter.

Projektresultat
Inom det här projektet har en prototyp av ett vätskebaserat svänghjul tagits fram, som ett alternativ till de mekaniska svänghjul som normalt används i satelliter. Vätskeflödet drivs, på samma sätt som i övriga produkter i uTR, av APRs unika pumpteknik utan rörliga delar. De största fördelarna med ett vätskebaserat svänghjul jämfört med ett mekaniskt är längre livslängd, minskade vibrationer och lägre energiförbrukning. 

Den prototyp som har tagits fram består, förutom själva svänghjulet, även av tillhörande drivelektronik samt en mekanisk modell av en satellit (cubesat) som använts i utvärderingen. Testresultaten visar att konceptet fungerar samt att de teoretiska modeller för svänghjulets funktion som tagits fram stämmer överens med mätresultaten.

 

Dnr
198/17
Företag
APR Technologies AB
2018
1 200 000 kr
2018
400 000 kr
Total beviljat bidrag
1 600 000 kr