RyT 2015, rymdtekniska tillämpningar hero
NASA Goddard
Innovation

RyT 2015, rymdtekniska tillämpningar

Fyra beviljade projekt 2015

Rymdstyrelsens program för rymdtekniska tillämpningar, RyT, tillkom 2004 och har till syfte att främja utvecklingen av rymdteknikbaserade tjänster och produkter att verka i allmänhetens tjänst. RyT är ett nationellt program som vänder sig till svenska mindre företag.

Projektnamn

Arraymottagare för rymdbruk

Diarienummer
225/15
Företag
Omnisys Instruments AB
Totalt beviljat bidrag
1 600 000 kr
Projektnamn

En signalkälla vid 1 THz

Dnr
230/15
Företag
Wasa Milliimeter Wave AB
Totalt beviljat bidrag
1 164 000 kr
Projektnamn

Enhanced satellite image data cubes (SM-PROP-15023)

Dnr
226/15
Företag
Spacemetric
Totalt beviljat bidrag
1 164 950 kr
Projektnamn

Snabba, känsliga och massproducerbara vätesensorer

Diarienummer
222/15
Företag
NanOsc AB
Totalt beviljat bidrag
2 000 000 kkr