Fyra beviljade projekt 2015

Rymdstyrelsens program för rymdtekniska tillämpningar, RyT, tillkom 2004 och har till syfte att främja utvecklingen av rymdteknikbaserade tjänster och produkter att verka i allmänhetens tjänst. RyT är ett nationellt program som vänder sig till svenska mindre företag.

Projektnamn

Arraymottagare för rymdbruk

Diarienummer
225/15
Företag
Omnisys Instruments AB
Totalt beviljat bidrag
1 600 000 kr
Projektnamn

En signalkälla vid 1 THz

Dnr
230/15
Företag
Wasa Milliimeter Wave AB
Totalt beviljat bidrag
1 164 000 kr
Projektnamn

Enhanced satellite image data cubes (SM-PROP-15023)

Dnr
226/15
Företag
Spacemetric
Totalt beviljat bidrag
1 164 950 kr
Projektnamn

Snabba, känsliga och massproducerbara vätesensorer

Diarienummer
222/15
Företag
NanOsc AB
Totalt beviljat bidrag
2 000 000 kkr