Fyra beviljade projekt 2010

Rymdstyrelsens program för rymdtekniska tillämpningar, RyT, tillkom 2004 och har till syfte att främja utvecklingen av rymdteknikbaserade tjänster och produkter att verka i allmänhetens tjänst. RyT är ett nationellt program som vänder sig till svenska mindre företag.

Projektnamn

Spårningsutrustning

Dnr
157/10
Företag
C2SAT communications AB
Totalt beviljat bidrag
486 000 kr
Projektnamn

FFT-spektrometrar för rymdbruk

Dnr
151/10
Företag
Omnysis Instruments AB
Totalt beviljat bidrag
1 400 000 kr
Projektnamn

Integrerade oscillatorer för rymdtillämpningar

Dnr
150/10
Företag
Sivers IMA AB
Totalt beviljat bidrag
1 600 000 kr
Projektnamn

Mixer components for millimetre-wave applications Mottagare för millimetervågor

Dnr
155/10
Företag
Wasa Milimeter Wave AB
Totalt beviljat bidrag
764 000 kr