RyT 2010, rymdtekniska tillämpningar hero
Nasa
Innovation

RyT 2010, rymdtekniska tillämpningar

Fyra beviljade projekt 2010

Rymdstyrelsens program för rymdtekniska tillämpningar, RyT, tillkom 2004 och har till syfte att främja utvecklingen av rymdteknikbaserade tjänster och produkter att verka i allmänhetens tjänst. RyT är ett nationellt program som vänder sig till svenska mindre företag.

Projektnamn

Spårningsutrustning

Dnr
157/10
Företag
C2SAT communications AB
Totalt beviljat bidrag
486 000 kr
Projektnamn

FFT-spektrometrar för rymdbruk

Dnr
151/10
Företag
Omnysis Instruments AB
Totalt beviljat bidrag
1 400 000 kr
Projektnamn

Integrerade oscillatorer för rymdtillämpningar

Dnr
150/10
Företag
Sivers IMA AB
Totalt beviljat bidrag
1 600 000 kr
Projektnamn

Mixer components for millimetre-wave applications Mottagare för millimetervågor

Dnr
155/10
Företag
Wasa Milimeter Wave AB
Totalt beviljat bidrag
764 000 kr