Fyra beviljade projekt 2009

Rymdstyrelsens program för rymdtekniska tillämpningar, RyT, tillkom 2004 och har till syfte att främja utvecklingen av rymdteknikbaserade tjänster och produkter att verka i allmänhetens tjänst. RyT är ett nationellt program som vänder sig till svenska mindre företag.

Projektnamn

RF MEMS Switch - konfigurerbarhet i satelliter

Dnr
129/09
Företag
MultusMEMS HB
Totalt beviljat bidrag
1 000 000 kr
Projektnamn

Spinntronisk oscillator med hög uteffekt vid höga frekvenser Nano-oscillatorer för trådlösa tillämpningar

Dnr
136/09
Företag
NanOsc AB
Totalt beviljat bidrag
1 500 000 kr
Projektnamn

T2SL för jordobservation

Dnr
132/09
Företag
IRnova
Total beviljat bidrag
1 444 000 kr