RyT 2009, rymdtekniska tillämpningar hero
Nasa
Innovation

RyT 2009, rymdtekniska tillämpningar

Fyra beviljade projekt 2009

Rymdstyrelsens program för rymdtekniska tillämpningar, RyT, tillkom 2004 och har till syfte att främja utvecklingen av rymdteknikbaserade tjänster och produkter att verka i allmänhetens tjänst. RyT är ett nationellt program som vänder sig till svenska mindre företag.

Projektnamn

RF MEMS Switch - konfigurerbarhet i satelliter

Dnr
129/09
Företag
MultusMEMS HB
Totalt beviljat bidrag
1 000 000 kr
Projektnamn

Spinntronisk oscillator med hög uteffekt vid höga frekvenser Nano-oscillatorer för trådlösa tillämpningar

Dnr
136/09
Företag
NanOsc AB
Totalt beviljat bidrag
1 500 000 kr
Projektnamn

T2SL för jordobservation

Dnr
132/09
Företag
IRnova
Total beviljat bidrag
1 444 000 kr