Sex beviljade projekt 2014

Användardelen inom Rymdstyrelsens nationella Fjärranalysprogram tillkom år 2000 och hade för syfte att stödja användare och utvecklare inom fjärranalys.

Projektnamn

Applied digital soil mapping of agricultural land using remote sensing - developments for national coverage

Dnr
214/13
Lärosäte
SLU, Sveriges lantbruksuniversitet
Totalt beviljat bidrag
395 000 kr
Projektnamn

Satellite data for monitoring retention trees (group of trees) on a landscape level

Dnr
218/13
Myndighet
Skogsstyrelsen
Totalt beviljat bidrag
335 000 kr
Projektnamn

Bränsletypskartor för brandrisk

Diarienummer
222/13
Företag
Metria
Total
480 000 kr
Projektnamn

Kategorisering av urbana grönytor

Dnr
225/13
Företag
Metria AB
Totalt beviljat bidrag
140 000 kr
Projektnamn

WFD Status and Trend Assessment in Narrow Coastal Areas

Dnr
228/13
Företag
Brockmann Geomatics AB
Totalt beviljat bidrag
550 000 kr