Hero Image
Nasa
Innovation

Användardelen 2014

Sex beviljade projekt 2014

Användardelen inom Rymdstyrelsens nationella Fjärranalysprogram tillkom år 2000 och hade för syfte att stödja användare och utvecklare inom fjärranalys.

Projektnamn

Bränsletypskartor för brandrisk

Diarienummer
222/13
Företag
Metria
Total
480 000 kr