Call 2021-N: Rymdstyrelsens åtaganden till internationella rymdprojekt

Projektnamn

Fermi Gamma Ray Space Telescope

Dnr
2021-00180
Projektledare
Felix Ryde
Institution
Kungliga tekniska högskolan