Fermi Gamma Ray Space Telescope

Fermi GST observerar universum i gammastrålning där fotonerna har upp till flera miljoner gånger högre energi än synligt ljus. Svenska forskare har varit delaktiga i alla delar av projektet, och bidragit med hårdvara såväl som mjukvara och vetenskaplig expertis. Idag stöttar vi det internationella Fermi-konsortiet genom att utveckla analysmetoder och förbättra rutiner för uppföljning av kortvariga fenomen. De senaste åren har Fermi visat sig vara ett av de viktigaste instrumenten för att leta efter motparter till gravitationsvågor, speciellt då två neutronstjärnor smälter samman - forskare förväntar sig då att se en kortvarig puls av gammastrålning kallad gammablixt. Andra områden där Fermi spelat en viktig roll för svenska forskare är aktiva galaxer och mörk materia.

I syfte att utöka Sveriges bidrag kring satelliten, har vi breddat vårt deltagande till att också inkludera det mindre instrument som sitter på satelliten, GBM. Detta upptäcker flera hundra gammablixtar per år, och kommer spela en viktig roll i jakten på gravitationsvågornas elektromagnetiska motparter. Med stöd av Rymdstyrelsen kommer vi att ytterligare kunna bidra till driften av satelliten, bl.a. genom att förbättra de analysmetoder som används och delta i data-shift. Detta möjliggör för svenska forskare att få största möjliga vetenskapliga utbyte från Fermi.

Dnr
2021-00180
Projektledare
Felix Ryde
Institution
Kungliga tekniska högskolan
2022
621 kkr
2023
793 kkr
2024
815 kkr
Totalt beviljat bidrag
2 229 kkr