Universitetskurs på distans

´
Publicerad
2018-05-18
Sista ansökningsdag:
2018-06-01 23:59
Dela artikel:

I denna kurs får du lära dig använda markobservations- och satellitdata för att studera solens aktivitet. En central del i kursen är Nordic Eseros Rymdväska. Den består av klassrumsanpassade instrument för observationer av solen, rymdväder och strålning i den omgivande miljön. Efter kursen kan du kostnadsfritt låna en Rymdväska för att använda i din egen undervisning. Teman i kursen är bland annat: övervakning av solaktivitet, rymdväder, sol- och norrsken, instrument och observationer, forskning om rymdväder. Varje tema är kopplat till målen i läroplanen.

Språk: engelska.

Sista anmälningsdag: 1 juni 2018
Kursstart: 15 augusti 2018
Läs mer och gör anmälan på Naroms webbplats