Satelliterna hjälper dig navigera på jorden

Navigering med hjälp av satellitsystem används idag inom ett stort antal områden och har via bilar och mobiltelefoner funnit vägen ut till en bred allmänhet. Förutom för bilar så är satellitnavigeringssystem idag viktiga hjälpmedel för flygplan, tåg och fartyg - och för dig när du vandrar på platser som du inte känner till.
Navigering och positionering
Satellitnavigering har revolutionerat människans sätt att hitta på jorden. Foto: Dan Gold
´
Publicerad
2018-03-14
Faktagranskad av:
Ronnie Lindberg, handläggare
Dela artikel:

Olika globala navigationssystem

Globala satellitnavigationssystem kallas på engelska Global Navigation Satellite System, ofta förkortat till GNSS. Det mest kända systemet av detta slag heter GPS, vilket står för Global Positioning System. Det är ett satellitbaserat positionerings- och navigeringssystem som byggts upp av det amerikanska försvaret. Det finns också en rysk motsvarighet som kallas GLONASS, och ett kinesiskt system som kallas Beidou (Kompass). Ryssland har sagt att man ämnar utöka GLONASS så att det ger full global täckning och Kina har meddelat att man avser att göra Beidou till ett globalt system. Andra länder håller även på att bygga, eller planerar att utveckla, system inom GNSS för mer eller mindre regional täckning.

I Europa utvecklar Esa och EU gemensamt satellitnavigeringssystemet Galileo. Galileo blir ett helt fristående system, men man ska med samma mottagare kunna använda det tillsammans med andra system.  Då har man normalt kontakt med tillräckligt många satelliter för att få en noggrann positionsbestämning även i skymda lägen.

Grogrund för ny teknik

Galileo kommer med största sannolikhet att på sikt innebära en bra grund för nya avknoppningsföretag. Teknisk utveckling baserad på Galileo som ska leda till tillämpningar för samhället finns med i EU:s ramprogram och kommer att vara viktiga nya verksamhetsområden under överskådlig tid.

Med hjälp av satellitnavigering kan trafiken planeras smidigare. Foto: John O'Nolan

Vägtrafiken

Trafiken på våra vägar kan bli betydligt effektivare genom att bättre kunna bestämma sin position. Utryckningsfordon från polis, brandkår och ambulans får snabbare och exaktare uppgifter om destination och vägval. Taxibolag och åkerier får bättre underlag för planering och övervakning. När du åker taxi ser du ofta exempel på hur satelliter är till hjälp för att hitta rätt väg. Den lilla dataskärmen som finns framme i många taxibilar visar en karta, och med hjälp av signaler från ett satellitsystem syns taxibilen på kartan och chauffören får besked om när det är dags att svänga för att nå fram till målet. Allt fler privatbilar har också sådan utrustning.

Satellitsystem för trängselskatt

Stockholms försök med trängselskatt använde ett traditionellt system med tullstationer vid infarterna, där bilister registreras och betalar via en transponder (trådlös kommunikator) på vindrutan eller genom att senare besöka en betalstation. Att använda sig av det traditionella systemet har en del nackdelar. Det minskar möjligheten att ha olika avgifter för olika delar av staden, och i de fall då man använder sig av kassor vid infarterna stoppar de upp trafiken. Ett alternativ är att använda positioneringssystem. Då skulle varje bil ha en dator som kontinuerligt registrerar positionen med hjälp av satelliter. Datorn laddar bland annat ner digitala kartor med information om aktuella vägavgifter. Datorn räknar sedan ut summan och betalar den via mobiltelefonen. Fördelarna med detta är att föraren hela tiden vet avgifterna för de olika vägarna och kan välja resväg därefter. Ur miljösynpunkt är det satellitbaserade systemet ett bättre alternativ då det ger större möjligheter att styra om trafiken från hårt belastade vägar och områden samtidigt som det kan användas för att öka framkomligheten.

Bättre chans för den som faller överbord

Genom att använda globala satellitnavigationssystem kan personer som faller överbord nu ha en bättre chans att bli upplockade och därmed överleva. Systemet kallas Person Overboard (POB), och ger positionsuppgifter i realtid för den som ramlat överbord. I systemet ingår en sändare på varje besättningsmedlem och en på båten. Till skillnad från system som "bara" håller reda på den geografiska platsen där personen ifråga föll kan POB kompensera för exempelvis vind och strömmar.

Lantmäteriarbete

Satellitpositionering är mycket användbara i lantmäteriarbete exempelvis när fastigheter ska styckas av eller vägar karteras. De är också till god hjälp vid byggarbeten där nya byggnader skall sättas ut eller positionen av en befintlig elkabel behöver kontrolleras.