Bloggen - Solsystemet

Forskare hittar mystisk krater på havets botten

Havets botten är mer outforskad än ytan på Mars, och ännu gömmer sig många hemligheter där. När ett team av forskare började kartlägga havsbotten upptäckte de något märkligt – en krater efter ett misstänkt asteroidnedslag.
Asteroid slår ner på jorden
Shutterstock
Ämnen:
´
Publicerad
2022-09-07
Dela artikel:

En grupp av forskare har under de senaste åren arbetat för att kartlägga havsbotten mellan Sydamerika och Afrika. Målet har varit att rekonstruera hur de två kontinenterna separerades i början av kritaperioden för runt 145 miljoner år sedan.

Med hjälp av seismisk reflektion har de arbetat för att kartlägga förflyttningen av de tektoniska plattorna. Seismisk reflektion fungerar ungefär som ultraljud, men istället för ljudvågor skickas tryckvågor genom havet och havsbotten. Genom att mäta den energi som reflekterades tillbaka kan forskarna rekonstruera havsbotten, men när forskargruppen började söka igenom datan i slutet av 2020 stötte de på en ovanlig struktur.

Man upptäckte en stor krater, lite under tio kilometer bred och flera hundra meter djup, begraven under ytterligare hundratals meter av sediment. Och den är gammal. Lika gammal som den enorma asteroid som utplånade dinosaurierna för 66 miljoner år sedan.

Kratern döptes till Nadir efter den närliggande vulkanen Nadir Seamount, och man misstänker att den orsakats av en asteroid. Det väcker frågan om kratern på havets botten på något sätt är relaterad till det förlopp som ledde till dinosauriernas undergång.

Hur gick det till?

Det är ännu inte möjligt att fastställa att det rör sig om just ett asteroidnedslag, men mycket tyder på det. Både kraterns storlek och förhållandet mellan höjd och bredd stämmer överens med ett nedslag. Många avlagringar utanför kraterbotten påminner också om det material som drivs ut av kratern omedelbart efter en kollision.

Efter upptäckten av kratern gjorde forskarna en digital modell av nedslaget för att testa asteroidteorin, och simulationen visade på ett skrämmande förlopp.

De kom fram till att kratern troligtvis bildats när en asteroid som mätte 400 meter i diameter träffade ett hav som var 800 meter djupt. Direkt vid nedslaget bildades en 800 meter bred vattenpelare, medan asteroiden tillsammans med en betydande mängd sediment omedelbart förångades. Det resulterande i ett eldklot som kunde ses hundratals kilometer bort.

Chockvågor från nedslaget motsvarade en jordbävning med en magnitud på 6,5 eller 7 på richterskalan. Jordbävningen utlöste ett undervattensskred runt området, som i sin tur resulterade i en rad av tsunamivågor. Luftsprängningen från explosionen var större än något som hörts på jorden i nedtecknad historia. Energin som frigjordes var ungefär tusen gånger större än den från det senaste Tonga-utbrottet. Det är också möjligt att tryckvågorna i atmosfären förstärkte tsunamivågorna långt bortom kratern.

Det är ett skrämmande scenario, men än så länge är detta endast teorier.

Släkt med dinosauriedödaren?

En av de mer spännande detaljerna av Nadir-kratern är relationen till den asteroid som utplånade dinosaurierna: de har samma ålder, ge och ta en miljon år.

Om den nya upptäckten är en nedslagskrater, kan det finnas ett samband mellan dem? Här kan forskarna bara spekulera, men idéerna är intressanta.

En teori är att de båda asteroiderna bildats när en större asteroid lösts upp. Det större fragmentet resulterade i dinosauriernas död, och ett mindre fragment bildade Nadir-kratern. I ett sådant scenario förvärrar det andra nedslaget förödelsen av det första, och massutrotningen blir allvarligare än man tidigare trott.

En annan möjlighet är att Nadir var en del av ett asteroidbälte tidigare i solsystemets historia. En kollision inom asteroidbältet kan ha skickat ett regn av asteroider in i det inre solsystemet, för att sedan kollidera med jorden och andra planeter under en längre tidsperiod, kanske en miljon år eller mer.

Men det kan såklart också vara en slump. Det är möjligt att det inte finns någon relation mellan nedslagen, trots deras närhet i tid. Och utöver detta kan man ännu inte definitivt konstatera att Nadir-kratern orsakats av ett asteroidnedslag. För att veta mer behövs fysiska prover från kraterns botten, som gör det möjligt att identifiera sådana mineraler som endast kan bildas av extrema chocktryck.

Forskarteamet bakom upptäckten har nyligen lagt fram ett förslag att borra i kratern, och tills dess kan vi bara fortsätta undra över denna förödande period i vår jords historia.

Artikel om kratern ursprungligen publicerad på The Conversation