Enorma satellitkonstellationer riskerar förstöra för astronomin hero

Enorma satellitkonstellationer riskerar förstöra för astronomin

Astronomer uttrycker oro över hur SpaceX-projektet Starlink kommer ljusförorena himlen. Över 30 000 satelliter planeras sändas upp för att förse hela världen med internet. Men satelliterna riskerar att ha förödande konsekvenser på den astronomiska forskningen från jorden.
Här ser man de första Starlink-satelliterna, filmade från Nederländerna av Marco Langbroek, en natt i maj.
Publicerad
2019-11-25
Dela artikel:

För cirka två veckor sedan skrev vi om SpaceX som sände upp 60 satelliter i rymden. Satelliterna är en del i projektet Starlink som ska förse hela världen med snabbt och pålitligt internet. Den senaste uppsändningen var den andra i raden av de minst 24 planerade uppsändningarna. Nu uttrycker astronomerna sin oro att satelliterna kommer hota astronomisk forskning.

Målet med Starlink-projektet är att ha tiotusentals satelliter i bana runt jorden. Efter den första uppsändningen i maj 2019, insåg man att satelliterna var extremt ljusa på himlen – de kan nästan misstas för en märklig konstellation stjärnor. En av astronomerna som är bekymrad över det här är James Lowenthal på Smith College, USA. Han tror att satelliterna kommer att påverka forskningen inom astronomi negativt.

Som svar på astronomernas oro har SpaceX sagt att man jobbar för att mildra de negativa effekterna som Starlink kan ha för astronomin. De har jobbat tillsammans med National Radio Astronomy Observatory för att tillsammans ta fram en lösning. Ett förslag har varit att måla den delen av satelliten som är vänd mot jorden svart för att minska reflektionen. Men astronomerna tror inte att det kommer vara lösningen på problemet.

Just nu har SpaceX fått tillstånd att sända upp 12 000 satelliter och har redan sökt tillstånd från Federal Communcations Commission för att sända upp 30 000 till. Om SpaceX lyckas med detta kommer det totala antalet Starlink-satelliter vara åtta gånger fler än de som redan finns i nära bana runt jorden just nu.

Astronomen Anthony Tyson är chefsforskare på Large Synoptic Survey Telescope som är under konstruktion i Chile. Det är ett miljardprojekt som bland annat ska hjälpa astronomer att få bättre förståelse för mörk energi, mörk materia och Vintergatans ursprung. Men nu riskerar teleskopet att påverkas negativt av satelliterna, även om de målas svarta. Teamet kring Large Synoptic Survey Telescope gjorde försök för att hitta en lösning på problemet genom att med beräkningar försöka få teleskopet att undvika satelliterna i dess bilder. När antalet Starlink-satelliter var begränsat till 12 000 stycken var detta möjligt, men med över 30 000 satelliter kan det bli väldigt svårt att undvika dem.

Bland annat kommer satelliterna begränsa astronomers möjlighet att upptäcka och observera potentiellt farliga asteroider. En stor del av resultaten från de jordbaserade teleskopen kommer bli helt förstörda.

Vad det verkar är också Starlink-projektet bara en början. Andra stora företag som Amazon, Telesat och OneWeb planerar att sända upp liknande mega-konstellationer av satelliter. Eftersom det inte finns några lagar om att man inte får ljusförorena rymden ligger den astronomiska forskningens framtid hos dessa företags anda av välvilja.

WebDewey-kategori
×

WebDewey är ett lexikaliskt beskrivande vokabulär, som klassificerar materialet på ett strukturerat sätt. Varje term har ett internationellt gångbart webdewey-nummer och ett svensk termnamn. Läs mer om svenska WebDewey hos Kungliga Biblioteket.

Rymdbloggen