För planetens bästa

Behovet av data från rymden växer. Inte minst i arbetet med att klimat-anpassa och rusta samhället för en ökad uppvärmning med skyfall, höga flöden och vattenstånd, torka och värme som följd. Enligt FN, ESA och EU är rymdbaserade sensorer och kommunikationslösningar en förutsättning för att uppfylla målet för Agenda 2030.
Satellitbild över Sverige
ESA/Rymdstyrelsen
´
Publicerad
2021-03-03
Dela artikel:

I den här skriften presenteras arbetet med ett Nationellt rymddatalabb. Initialt har arbetet fokuserat på två lokala projekt; Vänerns strandlinje och Mälardalens värme och torka. Syftet har varit att slutanvändarna ska kunna visualisera behov för inriktning och prioritering av klimatanpassning. Projekten har finansierats av SMHI.

Ladda hem skriften (PDF, 5 Mb)