Metalysis-Esa Grand Challenge

Den europeiska rymdorganisationen Esa och det brittiska företaget Metalysis har lanserat en tävling för innovation av system som kan stödja mänsklig rymdutforskning och möjligheterna till långtidsvistelser på exempelvis månen och Mars. Utmaningen riktar sig till små och medelstora företag inom den europeiska industrin och har en prissumma på 500 000 Euro.
´
Publicerad
2019-01-28
Dela artikel:

När Esa och andra rymdorganisationer nu förbereder sig för att skicka människor tillbaka till månen och på sikt även till Mars, krävs nya innovativa lösningar. I Metalysis-Esa Grand Challenge efterlyses därför lösningar som kan användas för att utvinna malm på andra planeter och produktionsteknik för att ta fram nödvändiga produkter.

Om man kan lära sig att utvinna malm på exempelvis månen skulle astronauter kunna 3D-printa precis vad de behöver i rymden, utan kostsamma leveranser från jorden. I förlängningen skulle dessa kunskaper och resurser även kunna användas här på jorden.

Tävlingen är resultatet av en samrådsprocess mellan Esas 22 medlemsländer och löper fram till år 2021. Den är en del av Esas satsning Space 4.0 som bland annat syftar till att främja tillväxten av nya europeiska entreprenörer och innovativa start-ups. 

Mer information om Metalysis-Esa Grand Challenge finner du på Esas webbplats.

Esa