Nationellt rymdtekniskt forskningsprogram, NRFP hero
Nasa Goddard
Innovation

Nationellt rymdtekniskt forskningsprogram, NRFP

Stärker forskningssamverkan på det rymdtekniska området

NRFP ska stärka forskningssamverkan på det rymdtekniska området mellan näringsliv och forskningsinstitutioner vilket syftar på universitet, högskolor och forskningsinstitut. Forskningsprojekten skall främja relevans och kvalitet i forskningen samt bidra till industrins kunskapsutveckling och konkurrenskraft. Programmet skall leda till effektivare nyttiggöranden av forskningsresultaten och ett fördjupat samspel mellan olika forskningsinstitutioner i Sverige.
Publicerad
2018-10-19
Dela artikel:

NRFP är ett industrinära samverkansprogram som i sin första omgång pågick under perioden 2007-2010. Nu är den fjärde omgången av programmet pågående och den är uppdelad i två delar omfattande 2 + 2 år, 2019-2020 och 2021-2022. Detta eftersom det görs en översyn av Rymdstyrelsens hela bidragssystem och därmed så kan det ske vissa justeringar i programmet inför NRFP 4 - del 2. Den nuvarande programbudgeten är 7,5Mkr per år och beviljat bidrag är avsett för att täcka akademins kostnader. De deltagande industriparterna förväntas bidra med lika mycket i form av egna insatser.

NRFP omgång tre

Den tredje omgången av NRFP pågick mellan 2015-2018. Slutpresentationerna hölls i november 2018. Läs mer och ladda hem presentationerna.