Stärker forskningssamverkan på det rymdtekniska området

NRFP var ett av Rymdstyrelsens tidigare nationella bidragsprogram som initierades som ett regeringsuppdrag år 2007 för att stärka forskningssamverkan på det rymdtekniska området mellan näringsliv och forskningsinstitutioner vilket syftar på universitet, högskolor och forskningsinstitut.
´
Publicerad
2018-10-19
Dela artikel:

NRFP pågick under perioden 2007-2020. Forskningsprojekten skulle främja relevans och kvalitet i forskningen samt bidra till industrins kunskapsutveckling och konkurrenskraft. Programmet skulle också leda till effektivare nyttiggöranden av forskningsresultaten och ett fördjupat samspel mellan olika forskningsinstitutioner i Sverige.

NRFP bidrog totalt till att finansiera forskning för knappt 100 miljoner kronor vid svenska lärosäten, och industrin har bidragit med en lika hög summa till projekten, genom egna bidrag. En effektutvärdering genomfördes av Ramboll 2020/21 och hela rapporten återfinns här.

Programmet reviderades under 2020 och det genomfördes ett namnbyte. Det reviderade bidragsprogrammet heter Industriell Rymdforskning

Projektexempel från NRFP omgång tre

Den tredje omgången av NRFP pågick mellan 2015-2018. Slutpresentationer av projekten hölls i november 2018. Läs mer och ladda hem presentationerna.