Slutseminarium inom NRFP, omgång tre

Den 15-16 november 2018 anordnade Rymdstyrelsen ett slutseminarium för det nationella rymdtekniska forskningsprogrammet omgång tre (NRFP3) på konferenscentret Solna Gate. Samtliga deltagande forskare och industrirepresentanter inom de 26 projekt, som pågår eller har avslutats inom ramen för NRFP3, var inbjudna.
´
Publicerad
2018-12-11
Dela artikel:

Ett drygt fyrtiotal deltagare fanns på plats och fick lyssna till intressanta presentationer av de projekt som genomförts inom programmet. När seminariet summerades stod det klart att NRFP spänner över vitt skilda forskningsdiscipliner som alla förenas under tillämpningsområdet rymd.

Bakgrunden till programmet är att Rymdstyrelsen under 2006 fick i uppdrag av regeringen att tillsammans med Vinnova, forskningsinstitutioner samt berörd industri, utforma och genomföra ett nationellt rymdtekniskt forskningsprogram (NRFP). Berörd industri inom NRFP inkluderade då Rymdbolaget (numera SSC), RUAG Space och Volvo Aero (numera GKN Aerospace). Ett program av den här typen där industri och akademi samarbetar och gemensamt genomför forskningsprojekt visade sig vara mycket värdefullt både för industri och akademi.

Rymdstyrelsen beslutade därför att genomföra omgång två (2011 – 2014) och nu är snart omgång tre avslutad (2015-2018). Medverkande industripartners under den tredje omgången av programmet var Swedish Space Coperation, GKN Aerospace Sweden, OHB Sweden och RUAG Space.

Då programmet fortsatt att generera mycket mervärde har Rymdstyrelsen planer på att gå vidare med en ny utlysning för kommande fyraårsperiod (2019 – 2022) av NRFP omgång fyra.

 

Tillgängliga presentationer från slutseminariet för NRFP omgång tre:

01. Multi spacecraft formations.pdf

02. Detaljerad Analys av Strömning i rymdmunstycken under uppstartsförlopp.pdf

03. Methane in Rocket nozzle cooling channels – conjugate heat Transfer measurements.pdf

04. Mikrovågskomponenter.pdf

05. Attitude control of spacecraft with flexible appendages.pdf

06. Autonomous Navigation System for High Altitude Balloons.pdf

07. GaN-baserade komponenter för SSPAs.pdf

10. Karakterisering av passiv intermodulation i rymdkommunikationsantenner.pdf

11. Additiv tillverkning med pulver som tillsatsmaterial.pdf

12. MEMS-baserade attitydmätsystem för nyttolaster.pdf

13. Utvecklings- och kvalificeringsmetoder för additiv tillverkning i rymdtillämpningar.pdf

14. Integrated agile validation and verification of on-board space embedded systems using hardware-in-the-loop design and simulation platform.pdf

16. Mittlinjeprogram för förlustmodellering.pdf

17. Wind forecasts for rocket and balloon launches at the Esrange Space Center.pdf

18. Ultratunna kolfiberskikt i rymdstrukturer.pdf

19. Investigation of propellant-less propulsion on electromagnetic resonant cavities, EM Drive.pdf

21. Radio Occultation Inversion Methods.pdf

22. Radical Innovation and Qualification using Additive Manufacturing.pdf

23. Morgondagens rymdproduktion.pdf