MWI/MWS för CubeSat

I projektet har vi undersökt olika möjligheter och utmaningar för att göra förbättrade väderobservationer från rymden med hjälp av en konstellation av småsatelliter. Den övergripande produktidén är att genom förenklingar och miniatyriseringar av instrument kunna realisera fler satelliter och därigenom genomföra mer frekventa mätningar och därmed observera mer detaljerade väderförlopp. Mätningarna sker framförallt på vattenlinjen vid 183 GHz men man kan även mäta på syre vid 118 GHz och på ispartiklar vid 325 och 664 GHz. Vi har kommit fram till att detta är möjligt i en sk Cubesat av 12U format och vi har genomfört designer av mottagare, antennsystem och kalibreringssystem. Konceptet har presenterats för bla ESA, Chalmers och SMHI och en gemensam kravbild har arbetets fram. Det finns idag ett konkret förslag för en utveckling av instrumentet under ett ESA kontrakt.

Diarienummer
85/16
Företag
Omnisys Instruments AB
2016
1 080 000 kr
2018
360 000 kr
Totalt beviljat bidrag
1 440 000 kr