RyT 2016, rymdtekniska tillämpningar hero
Nasa Goddard
Innovation

RyT 2016, rymdtekniska tillämpningar

Fyra beviljade projekt 2016

Rymdstyrelsens program för rymdtekniska tillämpningar, RyT, tillkom 2004 och har till syfte att främja utvecklingen av rymdteknikbaserade tjänster och produkter att verka i allmänhetens tjänst. RyT är ett nationellt program som vänder sig till svenska mindre företag.

Projektnamn

Dynamic Coverages for Big Data, Feasibility Study

Diarienummer
84/16
Företag
Spacemetric AB
Totalt beviljat bidrag
450 000 kr
Projektnamn

eoMapper - en affärsplattform för automatiserade nedströmstjänster

Diarienummer
86/16
Företag
Geografiska Informationsbyrån AB
Totalt beviljat bidrag
800 000 kr
Projektnamn

Europeisk rymdanpassand TEC

Diarienummer
79/16
Företag
APR Technologies AB
Totalt beviljat bidrag
1 2000 000 kr
Projektnamn

MWI/MWS för CubeSat

Diarienummer
85/16
Företag
Omnisys Instruments AB
Totalt beviljat bidrag
1 440 000 kr