eoMapper - en affärsplattform för automatiserade nedströmstjänster

eoMapper är en plattform för nedströmstjänster med fjärranalys (EO) som bas. Den bygger på molnbaserade beräkningar, med web- och api-åtkomst. I ett första läge kommer fjärranalystjänster för två marknadssegment implementeras.
1. Beslutstöd för precisionsodling
3. Informationsförsörjning för skoglig förvaltning
Fjärranalysdata med hög spektral och geografisk noggrannhet har i och med Copernicusprogrammet blivit fritt tillgängliga globalt. Tillgången till fria data och de möjligheter till molnberäkningar som finns från olika tjänsteleverantörer gör det betydligt enklare och billigare att skapa nedströms fjärranalystillämpningar än det historiskt varit möjligt. För att få utväxling på den möjligheten krävs det försäljningskanaler och plattformar. eoMapper skall fungera som en plattform som gör det enkelt att ta del av och betala för fjärranalysresultat.
Marknadssegmenten är utvalda för att de har en teknisk mognad och potential för implementering med hög grad av automatik. Målsättningen är att med bra gränssnitt och molnbaserade beräkningar ge snabb tillgång till fjärranalysresultat och att utnyttja de rationaliseringsvinster som uppstår för att skapa en långsiktigt lönsam affärsmodell. Kunderna är i första hand individer och organisationer med informationsbehov liknande stora företags och myndigheters, men utan egen fjärranalyskapacitet. Efter en lyckad etablering skall fler nedströmstjänster kunna läggas till plattformen.

Diarienummer
86/16
Företag
Geografiska Informationsbyrån AB
2016
600 000 kr
2017
200 000 kr
Totalt beviljat bidrag
800 000 kr