Utveckling av LEON4, en 32-bitars mikroporcessor för rymdapplikationer

Målet med projektet är att vidareutveckla LEON-processorn för att öppna upp nya användningsområden inom rymdmarknaden samtidigt som konkurrenskraften bibehålls inom konsumentmarknaden. Detta uppnås genom att öka processorns beräkningsprestanda, speciellt för databearbetningsapplikationer som t.ex. bildbehandling, och genom att öka feltoleransen för hela processorsystemet, speciellt skyddet av nya externa minnestyper som kommer att användas i rymdapplikationer.

Eftersom förändringarna är mycket omfattande kommer resultatet att leda till en helt ny processor med benämningen LEON4. Detta kommer att bli den fjärde generationens LEON-processor, där varje ny generation har lett till stora förbättringar av prestanda, arbetsfrekvens och funktionalitet. Varje ny processorgeneration är bakåtkompatibel med tidigare generationer för att undvika kostsamma uppgraderingar av mjukvaruverktyg etc.

Dnr
146/06
Företag
Gaisler Research AB
2006
1 125 000 kr
2007
375 000 kr
Totalt beviljat bidrag
1 500 000 kr