RyT 2006, rymdtekniska tillämpningar hero
Nasa
Innovation

RyT 2006, rymdtekniska tillämpningar

Fem beviljade projekt 2006

Rymdstyrelsens program för rymdtekniska tillämpningar, RyT, tillkom 2004 och har till syfte att främja utvecklingen av rymdteknikbaserade tjänster och produkter att verka i allmänhetens tjänst. RyT är ett nationellt program som vänder sig till svenska mindre företag.

Projektnamn

Utveckling av LEON4, en 32-bitars mikroporcessor för rymdapplikationer

Dnr
146/06
Företag
Gaisler Research AB
Totalt beviljat bidrag
1 500 000 kr
Projektnamn

Anpassning av PosEye för rymdbruk - inmätning vid dockning

Dnr
150/06
Företag
MEEQ AB
Totalt beviljat bidrag
1 000 000 kr
Projektnamn

Nano-oscillatorer för trådlösa tillämpningar

Dnr
153/06
Företag
NanOsc AB
Totalt beviljat bidrag
1 000 000 kr
Projektnamn

Digitalt TM/TC system

Dnr
146/06
Företag
Omnisys instruments AB
Totalt beviljat bidrag
2 000 000 kr
Projektnamn

Satellite virtual network node for advanced image download management

Dnr
154/06
Företag
Spacemetric AB
Totalt beviljat bidrag
737 625 kr