Fem beviljade projekt 2006

Rymdstyrelsens program för rymdtekniska tillämpningar, RyT, tillkom 2004 och har till syfte att främja utvecklingen av rymdteknikbaserade tjänster och produkter att verka i allmänhetens tjänst. RyT är ett nationellt program som vänder sig till svenska mindre företag.

Projektnamn

Utveckling av LEON4, en 32-bitars mikroporcessor för rymdapplikationer

Dnr
146/06
Företag
Gaisler Research AB
Totalt beviljat bidrag
1 500 000 kr
Projektnamn

Anpassning av PosEye för rymdbruk - inmätning vid dockning

Dnr
150/06
Företag
MEEQ AB
Totalt beviljat bidrag
1 000 000 kr
Projektnamn

Nano-oscillatorer för trådlösa tillämpningar

Dnr
153/06
Företag
NanOsc AB
Totalt beviljat bidrag
1 000 000 kr
Projektnamn

Digitalt TM/TC system

Dnr
146/06
Företag
Omnisys instruments AB
Totalt beviljat bidrag
2 000 000 kr
Projektnamn

Satellite virtual network node for advanced image download management

Dnr
154/06
Företag
Spacemetric AB
Totalt beviljat bidrag
737 625 kr