Nano-oscillatorer för trådlösa tillämpningar

NanOsc AB kommersialiserar en ny revolutionerande oscillator baserad på nanoteknologi och spinntronik – den s.k. spinntroniska tunnlingsoscillatorn (STO). Under projekttiden kommer företaget att koncentrera sig på två specifika uppgifter:

1. skapa ett simuleringspaket som kan användas i designprogram för elektronik såsom Cadence, samt

2. framställa faktiska STO:s som kommer fungera som en första demonstration av NanOsc:s teknologi. De framställda oscillatorerna kommer sedan att länkas ihop för att nå en ökad uteffekt och bättre brusegenskaper.

För att implementera en STO i en faktiskt produkt så kommer NanOsc att designa en styr- och förstärkarkrets som kommer vara en förutsättning för en framgångsrik kommersialisering av oscillatorn. Styrkretsen kommer vara den första av sitt slag och kommer ge goda förutsättningar för NanOsc att patentera de specifika lösningar som krävs för att optimera STO:n funktionalitet. NanOsc:s oscillator har en mängd användningsområden. I ett första steg kommer den att utvärderas för användning i kommunikationslösningar för satelliter. Framtida tillämpningar sträcker sig från fordonsradar till mobiltelefoner.

Dnr
153/06
Företag
NanOsc AB
2006
750 000 kr
2008
250 000 kr
Totalt beviljat bidrag
1 000 000 kr