Methods for monitoring forest and land cover changes from time series data sets in preparation for Sentinel-2

Projektidén är att ta vidareutveckla och anpassavåra metoder och verktyg för tidsserieanalys av satellitdata för att förbereda oss för att analysera data från Sentinel-2 och Landsat-8. Siktet är att kunna automatisera hantering och analys av tidsserier av satellitbilder för operativ övervakning av skog och landskap i Sverige.

Dnr
229/12
Företag
Metria AB
2013
480 000 kr
Totalt beviljat bidrag
480 000 kr