Övervakningsprogram av markanvändning i Selous-Niassa korridoren

I södra Tanzania finns ett av Afrikas sista stora orörda vildmarksområden, Ruvuma landskapet) som sträcker sig från Selous ner till floden Ruvuma som till delar utgör gräns mot Moçambique. Fram till nyligen har området varit otillgängligt eftersom det saknats infrastruktur. Denna otillgänglighet har varit ett skydd för regionens unika biologiska mångfald. Här finns det fler elefanter än någon annan stans, flest lejon, flest bufflar och så vidare och listan på endemiska arter, växter o djur som inte finns någon annan stans är imponerande lång. När den Tanzaniska regeringen med biståndspengar lät bygga en bro över Rufijifloden öppnades plötsligt de södra delarna av landet upp för exploatering. Och i kölvattnet på den snabba utvecklingen följde omfattande illegal verksamhet. Timmer av de ädla sorterna höggs illegalt och såldes till utlandet i en omfattning som ingen räknat med. Och tjuvjakten på elefant tog ny fart och på bara fyra år lyckades man skjuta runt 35 tusen elefanter för att komma åt deras betar, elfenben betingar stora pengar på de asiatiska marknaderna.

I takt med denna utveckling krymper livsutrymmet för de stora däggdjuren, för att säkra deras framtid har WWF tagit fram en naturvårdsplan för Ruvuma landskapet där utveckling och naturvård möts i orörd vildmark och där konnektivitet mellan skyddade områden blir oerhört viktigt. Att de gröna korridorerna med skog får någon form av skydd och att inte svedjejordbruk, eller annan verksamhet omvandlar de viktiga skogarna till jordbruksmark eller plantager är en av de viktigaste insatserna för naturvården i ett dynamiskt landskap som är statt i snabb förvandling. Att på landskapsnivå övervaka naturreservat och korridorer som knyter ihop skyddade områden kan göras på flera olika sätt, men det mest kostnadseffektiva och med tanke på landskapets storlek mest realistiskt är att arbeta med satellitbildsanalys.

WWF och Metria kommer att samarbeta med Tanzaniska myndigheter att bygga upp ett övervakningssystem för Selous Eastern Wildifecorridor och det kringliggande landskapet med skyddade områden. Metria har stor kompetens inom miljöövervakning och erfarenhet från liknande verksamhet i Sverige. Stor vikt kommer att läggas vid att visa hur bilder från olika satelliter kan användas för satellitbildstolkning av småskaliga förändringar i skogsekosystemet. Vi ser flera användningsområden och arbetet kommer att leda till en plan för ett heltäckande miljöövervakningsprogram och utbildning av lokala aktörer i geografisk informationshantering.

 

Dnr
193/10
Institution
World Wide Fund for Nature (WWF)
Totalt beviljat bidrag
400 000 kr