Åtta beviljade projekt 2011

Användardelen inom Rymdstyrelsens nationella Fjärranalysprogram tillkom år 2000 och hade för syfte att stödja användare och utvecklare inom fjärranalys.

Projektnamn

Mätning av vägrörelser från radarsatellitbilder

Dnr
188/10
Företag
Metria Geoanalys
Totalt beviljat bidrag
325 000 kr
Projektnamn

Skogskartering med satellitdata och LIDAR

Dnr
191/10
Företag
Metria Geoanalys
Totalt beviljat bidrag
245 000 kr
Projektnamn

Water quality monitoring in the Gulf of Bothnia and the Bothnian Bay

Dnr
186/10
Företag
Vattenfall Power Consultant AB
Totalt beviljat bidrag
350 000 kr
Projektnamn

Multitemporal klassning av lövträdsarter

Dnr
190/10
Företag
Metria Geoanalys
Totalt beviljat bidrag
250 000 kr
Projektnamn

Övervakningsprogram av markanvändning i Selous-Niassa korridoren

Dnr
193/10
Institution
World Wide Fund for Nature (WWF)
Totalt beviljat bidrag
400 000 kr
Projektnamn

Kartering och övervakning av fjällvegetation med optiska satellitdata och flygburen laserskanning

Dnr
194/10
Lärosäte
Sveriges lantbruksuniversitet
Totalt beviljat bidrag
534 000 kr
Projektnamn

Applied digital soil mapping of agricultural land using remote sensing

Dnr
199/10
Lärosäte
Sveriges lantbruksuniversitet
Totalt beviljat bidrag
445 000 kr
Projektnamn

Measurement of sea surface currents with satellites to benefit Swedish GMES marine core services

Dnr
201/10
Lärosäte
Chalmers tekniska högskola
Totalt beviljat bidrag
837 000 kr