Hero Image
Esa
Innovation

Användardelen 2011

Åtta beviljade projekt 2011

Användardelen inom Rymdstyrelsens nationella Fjärranalysprogram tillkom år 2000 och hade för syfte att stödja användare och utvecklare inom fjärranalys.