Comet Interceptor / SCIENA

Comet Interceptor är ett ESA-projekt som dels ska göra den första förbiflygningen av en dynamiskt ny komet, dvs en komet som kommer in i solsystemets inre delar för första gången, dels göra de första flerpunktsmätningarna i en kometatmosfär. Det senare är av särskilt intresse för kometplasmafysik, hur kometatmosfären växelverkar med solvinden. Sverige bidrar med bland annat ett partikleinstrument som är nödvändigt för att förstå dynamiken i en kometmagnetosfär och hur energi överförs från solvinden till kometatmosfären.


Kometer är starka källor för något som kallas energirika neutrala atomer (ENA). Det isntrument vi utvecklar kommer att kunna mäta dess avid en komet för första gången. Det gör att vi kan skapa en bild av kometatmosfären på ett helt nytt sätt.


Våra mätningar utgör en viktig komplettering av de mätningar som gjordes med Rosetta, för att se hur de strukturer vi kunde observera med Rosetta passar in i den storskaliga bilden av en kometmagnetosfär. Rosetta for långsamt runt sin komet under lång tid, Comet Intereptor kommer att fara förbi snabbt och få en bättre överblick av kometmiljön, men kommer inte att kunna studera hur kometmiljön utvecklas med tiden på det sätt som Rosetta kunde göra. Möjligheterna till nya resultat blir ännu bättre genom att två små extra rymdfarkoster gör mätningar, så att vi får vissa mätdata från tre pubkter samtidigt.

Dnr
2021-00051
Projektledare
Hans Nilsson
Institution
Institutet för rymdfysik
2022
4 656 kkr
Totalt beviljat bidrag
4 656 kkr