Call 2021-S: Fortsatt drift av svenska instrumentbidrag på internationella rymdprojekt

Projektnamn

Comet Interceptor / COMPLIMENT LP & Boom

Dnr
2021-00047
Projektledare
Niklas Edberg
Institution
Institutet för rymdfysik
Projektnamn

Continuation of the support for the Swedish contribution to JUIC E / PEP

Dnr
2021-0048
Projektledare
Stanislav Barabash
Institution
Institutet för rymdfysik
Projektnamn

JUICE/RPWI Travel support during operations

Dnr
2021-00049
Projektledare
Jan-Erik Wahlund
Institution
Institutet för rymdfysik
Projektnamn

Long-term Operation of the AERONET-OC Station Palgrunden (Vänern) for validation of Copernicus data

Dnr
2021-00050
Projektledare
Susanne Kratzer
Institution
Stockholms universitet
Projektnamn

Comet Interceptor / SCIENA

Dnr
2021-00051
Projektledare
Hans Nilsson
Institution
Institutet för rymdfysik