Call 2017-N: Öppen utlysning angående långsiktigt deltagande i rymdprojekt

Projektnamn

Svenskt deltagande i rymdteleskopet CHEOPS

Diarienummer
60/17
Projektledare
Alexis Brandeker
Lärosöte
Stockholms universitet
Total
2 647 kkr
Projektnamn

Solar Orbiter

Diarienummer
62/17
Projektledare
Andris Vaivads
Lärosäte
Institutet för Rymdfysik
Total
841 kkr
Projektnamn

Långsiktig support för uppdragsprojekt ESA L-klass

Diarienummer
65/17
Projektledare
Stanislav Barabash
Lärosäte
Institutet för Rymdfysik
Total
8 131 kkr
Projektnamn

Långsiktig drift av AERONET-OC station Pålgrunden i Vänern för validering av Sentinel-3 data

Diarienummer
61/17
Projektledare
Susanne Kratzer
Lärosäte
Stockholms universitet
Total
1 808 kkr
Projektnamn

Additional resources to Juice/RPWI at KTH

Diarienummer
223/17
Projektledare
Nicolay Ivchenko
Lärosäte
Kungliga Tekniska Högskolan
Total
3 445 kkr