Havsisdynamik blottad av rymdradar

Detta projekt syftar till att förbättra nuvarande mätningar av isdrift med satellit-radar för att bättre hantera sommarförhållanden och den rörliga marginalisen. I nästa led kommer vi att skapa olika former av deriverade produkter relaterade till isdeformation och lokalisering av råkar och vallar. De framtagna produkterna kommer dels att integreras i en skeppssimulator för att i förlängningen kunna förbättra is-navigering till havs, dels kommer de användas för att testa och utvärdera den kopplade is- och havscirkulationsmodellen LIM3-NEMO.

Diarienummer
124/15
Projektledare
Anders Berg
Lärosäte
Chalmers tekniska högskola
2016
1 052 kkr
2017
1 148 kkr
2018
1 329 kkr
Total
2 529 kkr