Öppen forskningsutlysning – FAK (jordobservation)

Projektnamn

Sentinel4Urban: Multitemporal Sentinel-1A SAR och Sentinel-2A MSI data för Globala stadtjänster

Diarienummer
155/15
Projektledare
Yifang Ban
Lärosäte
Kungliga Tekniska Högskolan
Total
4 150 kkr
Projektnamn

Havsisdynamik blottad av rymdradar

Diarienummer
124/15
Projektledare
Anders Berg
Lärosäte
Chalmers tekniska högskola
Total
2 529 kkr
Projektnamn

En ny metod för att mäta grön bladyta och vegetationsproduktion från satellit

Diarienummer
124/15
Projektledare
Lars Ekhlund
Lärosäte
Lund universitet
Total
3 141 kkr
Projektnamn

Antenna-Array Digital-Beamforming and Calibration Methods for the Next Generation Multi-Beam Spaceborne Radiometers for Ocean Observation

Diarienummer
202/15
Projektledare
Marianna Ivashina
Lärosäte
Chalmers tekniska högskolan
Total
3 818 kkr
Projektnamn

Bättre och bättre, steg för steg: Ett nytt system för gradvis förbättring av landtäckedata från Sentinel-2 data

Diarienummer
136/15
Projektledare
Heather Reese
Lärosäte
Sveriges lantbruksuniversitet
Total
3 133 kkr