En ny metod för att mäta grön bladyta och vegetationsproduktion från satellit

Projektet syftar till att vidareutveckla en metod för att mäta grön bladyta och växtlighetens produktivitet från satellit. Bladyta är ett viktigt mått för att beräkna vegetationens funktion och utbytesprocesser av energi, vatten och koldioxid med atmosfären. Den nya metoden bygger på ett vegetationsindex, benämnt PPI, som är relaterat till bladyta, och som vi testat i nordliga ekosystem. Indexet har visat sig betydligt effektivare än tidigare använda vegetationsindex. Vi vill därför vidareutveckla och testa PPI tillsammans med data från Europeiska Rymdorganisationens (ESA) nya satellit Sentinel-2. Denna satellit kommer att mäta in markytan med mycket hög upplösning (ca. 10 x 10 m), och med PPI kommer vi att få väldigt noggranna data över vegetationens bladyta. För att kontrollera kvalitén i mätningarna kommer vi att använda oss av mätdata från våra fältstationer som finns på ett stort antal platser i Sverige och Finland. Vid dessa stationer mäter vi spektral reflektans från vegetationen med optiska mätinstrument som är aktiva dygnet runt, året om. Resultaten från projektet kommer att vara viktiga för en rad tillämpningar, t.ex. för att följa skogens produktion och hälsa, för att beräkna produktion och skörd i jordbruksmarker samt för en rad forskningstillämpningar, t.ex. studier av klimat och kolbalans.

Diarienummer
124/15
Projektledare
Lars Ekhlund
Lärosäte
Lund universitet
2016
1 047 kkr
2017
1 047
2018
1 047
Total
3 141 kkr