Ger Sverige tillträde till rymden

Esrange, European Space and Sounding Rocket Range, är den enda rymdbasen i Sverige. Den ägs av Svenska rymdaktiebolaget och sänder varje år upp ett flertal sondraketer och ballonger.
´
Publicerad
2018-03-14
Faktagranskad:
Kristine Dannenberg, handläggare
Dela artikel:

Esrange ligger ca 4 mil utanför Kiruna i norra Sverige. Området runt Esrange är mycket glesbefolkat och det är också förhållandevis lite ljusföroreningar vid platsen, vilket gör det möjligt att studera ljusfenomen som norrsken på himlen. Fördelen med att Esrange ligger på en så glesbefolkad plats är att raketerna och ballongerna kan slå ner utan att skada människor eller infrastruktur. Esrange byggdes år 1964 av en föregångare till den europeiska rymdorganisationen Esa. Esrange har varit i svensk ägo sedan år 1972 när Rymdaktiebolaget tog över driften.

Vetenskapliga instrument på sondraketer och ballonger

Från Esrange sänds två typer av farkoster upp: sondraketer och ballonger. Sondraketer sänds upp till övre atmosfären, upp till 900 kilometers höjd, för att göra mätningar på plats och/eller faller sedan ner i tyngdlöshet för att utföra tyngdlöshetsexperiment. Ballongerna lyfter sin nyttolast upp till 40 kilometers höjd, där de kan göra unika mätningar. Det sänds inte upp några människor från Esrange – endast vetenskapliga instrument.

En av världens största nedtagningsstationer för satellitdata

Esrange sänder inte bara upp saker – här tas också ner mycket data från rymden. Med hjälp av de stora antennerna på området kan satelliter skicka information till jorden. Denna information skickas sedan vidare till satellitägarna som befinner sig runt hela jorden.