I den här filmen berättar vi om vad en planet är.
Jorden
NASA
´
Publicerad
2023-09-05
Dela artikel:

I vårt solsystem finns två planettyper: små planeter av sten och metall, och stora gasplaneter som främst består av väte och helium.

Vad en planet består av beror på vart i solsystemet den bildats. Alla planeter i solsystemet formades från en ring av gas och stoft som omgav solen när den var ung. Nära solen var temperaturerna då så höga att det endast var tyngre grundämnen, så som järn, nickel, kisel och syre, som kunde kondensera. Det är därför de inre planeterna i solsystemet främst består av sådana, mer sällsynta, grundämnen.

Läs mer om planeterna i solsystemet