Hur gör man en komet egentligen? hero
Upptäck rymden

Hur gör man en komet egentligen?

Experimentera mera!

Genom det här experimentet där man tillverkar en komet får eleverna hjälp att förstå kometers karakteristiska beståndsdelar.