Atomdriven rymdfarkost testas av NASA hero

Atomdriven rymdfarkost testas av NASA

Den amerikanska rymdstyrelsen NASA har meddelat att de kommer utveckla en raketmotor driven av kärnkraft. En lyckad demonstration kan innebära att en resa till Mars kan ta så lite som en dryg månad, istället för de nio månader det tar idag.
Illustration av raketen i rymden
DARPA
Illustration av den atomdrivna raketen i rymden.
Publicerad
2023-01-25
Dela artikel:

NASA tillsammans med den amerikanska myndigheten Defense Advanced Research Projects Agency (DARPA) har meddelat att de samarbetar för att demonstrera en kärnkraftsdriven raketmotor i rymden. NASA och DARPA kommer att samarbeta i programmet Demonstration Rocket for Agile Cislunar Operations (DRACO).

Med hjälp av denna nya teknik skulle astronauter kunna resa i rymden snabbare än tidigare vilket i sin tur möjliggör bemannade rymdfärder till Mars. Idag tar en tur och retur resa till vår grannplanet i teorin 21 månader. Nio månader att färdas till planeten, tre månader på plats för utforskning och ytterligare nio månader för att ta sig tillbaka. Med en kärnkraftsdriven raket skulle en enkelresa kunna kortas till så lite som 45 dagar.

Att minska tiden det tar att färdas till Mars är en nyckelkomponent för att kunna göra bemannade resor. Detta eftersom längre resor kräver mer förnödenheter och mer robusta system.

I en termisk kärnkraftsraketmotor, som är vad som ska testas, används en fissionsreaktor för att generera extremt höga temperaturer. Motorn överför den värme som produceras av reaktorn till ett flytande drivmedel. Detta expanderas i sin tur och släpps ut genom ett munstycke för att driva rymdfarkosten framåt. Denna typ av atomdrivna raketer kan vara tre eller fler gånger effektivare än de som används idag. Enligt plan tror man att tester i rymden kan genomföras redan 2027.

De senaste testerna av den här typen av atomrymdraketer som utfördes av USA ägde rum för mer än 50 år sedan inom ramen för NASA:s projekt Nuclear Engine for Rocket Vehicle Application och Rover.

WebDewey-kategori
×

WebDewey är ett lexikaliskt beskrivande vokabulär, som klassificerar materialet på ett strukturerat sätt. Varje term har ett internationellt gångbart webdewey-nummer och ett svensk termnamn. Läs mer om svenska WebDewey hos Kungliga Biblioteket.

Rymdbloggen