Örnnebulosan
NASA, ESA, CSA, STScI, J. DePasquale (STScI), A. Pagan (STScI)

Dags att ställa om till måntid

Nyligen enades de stora rymdnationerna att införa en måntid. En förutsättning för att effektivt kunna utföra och samarbeta under uppdrag till månen inom bland annat månprogrammet Artemis.
Månen och den europeiska servicemodulen.
NASA
Publicerad
2023-03-27
Dela artikel:

Under de närmaste åren kommer flera olika robotlandare att skickas till månen från olika rymdorganisationer och privata företag. Dessutom arbetar ESA, NASA, Japan Aerospace Exploration Agency (JAXA) och Canadian Space Agency (CSA) tillsammans för att upprätta en månstation i omloppsbana, kallad Gateway, som ska stötta framtida missioner inom bland annat Artemisprogrammet.

Att utföra uppdrag på och runt månen innebär en massa svårigheter och problem som ska lösas. Ett av dessa är att lista ut vad klockan är.

Hittills har varje nytt uppdrag till månen använt en egen tidsskala som exporterats från jorden, med hjälp av antenner i rymden som används för att hålla alla instrument ombord synkroniserade med den jordiska tiden. Detta är dock inte så praktiskt och direkt obrukbart om man ska etablera baser på månen. Det innebär i princip att man måste "ringa hem" och fråga människor på jorden vad klockan är, samtidigt som man måste ta hänsyn till den tid det tar att ringa samtalet.

En vanlig analog klocka fungerar inte heller på månen. Detta för att gravitations - och hastighetskrafterna är annorlunda på månen, vilket också påverkar tiden och hur den upplevs. I praktiken innebär det att om en astronaut på månen tog med sig en klocka från jorden skulle den gå snabbare än normalt med dussintals mikrosekunder per dag. Hur snabbt beror på om astronauten befinner sig i omloppsbana eller står på själva månen och dessutom var på månen den befinner sig.

Nyligen enades medlemmar från rymdorganisationer runt om i världen om att vi måste införa en riktig måntidszon, en internationellt accepterad gemensam referenstid på månen som alla framtida uppdrag kan använda sig av. Inom månprogrammet Artemis tar man fram vad som kallas för LunaNet. Ett sorts måninternet som möjliggör navigering, kommunikation mellan olika farkoster och astronauter på månen och en synkronisering av bland annat tiden.

- Under hela mänsklighetens historia har upptäcktsfärder faktiskt varit en viktig drivkraft för förbättrad tidtagning och geodetiska referensmodeller, säger Javier Ventura-Traveset, ESA:s koordinator för LunaNet. Det är verkligen intressant att nu få arbeta med detta för upptäcktsfärder till månen, fortsätter han.

WebDewey-kategori
×

WebDewey är ett lexikaliskt beskrivande vokabulär, som klassificerar materialet på ett strukturerat sätt. Varje term har ett internationellt gångbart webdewey-nummer och ett svensk termnamn. Läs mer om svenska WebDewey hos Kungliga Biblioteket.

Rymdbloggen