Bloggen - Astronomi

Hotet från dolda asteroider

För tio år sedan skakades Ryssland av en massiv smäll efter att en asteroid exploderat i atmosfären. Ingen såg asteroiden komma eftersom den hade gömts i ljuset från solen. Hur kan vi skydda oss från liknande händelser i framtiden?
En 3D-renderad bild av Chelyabinsk-asteroiden som exploderar i atmosfären
Sandia Labs (CC BY-NC-ND 2.0)
En rendering från en 3D-simulering av Chelyabinsk-explosionen.
Ämnen:
´
Publicerad
2023-02-24
Dela artikel:

Asteroiden Chelyabinsk slog mot jorden strax efter gryningen en solig vinterdag. Den mätte 20 meter i diameter, vägde 13 000 ton, och slog mot atmosfären över Uralbergen med en hastighet på mer än 18 kilometer i sekunden. Den relativt lilla stenen exploderade i atmosfären 30 meter över havsytan.

Smällen släppte ifrån sig ett halvt megaton energi, 35 gånger mer än från den bomb som släpptes över Hiroshima 1945. Två minuter efter smällen nådde chockvågen marken. Den skadade tusentals byggnader och krossade fönster, och runt 1 500 personer skadades av glassplittret. Ingen hade sett asteroiden komma.

Bilden visar ett spår av ånga på en orange-färgad himmel över det snöiga landskapet i Ryssland.
Alex Alishevskikh

Den här bilden av kondensstrimmor togs cirka 200 kilometer från meteorhändelsen i Chelyabinsk, ungefär en minut efter att asteroiden kom in i jordens atmosfär.

Det finns en okänd mängd asteroider som gömmer sig i ljuset från solen, och som rör sig på kurser som vi inte känner till. Många av dessa skulle kunna vara på väg mot jorden, men kruxet är att vi inte vet.

Asteroider är synliga eftersom de reflekterar solljus, vilket vi kan upptäcka från jorden. Men ju närmare de kommer solen desto svårare är de att se. Asteroider som passerar framför solen är särskilt svåra att upptäcka. Från jorden är vi blinda för många asteroider som passerar nära solen eftersom de skyms av ljuset.

En asteroid så stor som Chelyabinsk slår mot jorden var femtionde till var hundrade år. De skador som orsakades denna gång skulle kunna förebyggas om vi kunde få en förvarning, men hur ska vi kunna förvarnas för något vi inte kan se?

En infografik som illustrerar hur vanligt det är att upptäcka asteroider av olika storlekar, hur mycket energi ett nedslag alstrar (jämförelse mellan olika stora asteroider samt mänskligt skapade explosioner), samt hur många asteroider av olika storlekar som finns i universum.
ESA, CC BY-SA 3.0 IGO

ESA:s kommande uppdrag NEOMIR ger oss svaret på den utmaningen.

NEOMIR ska placeras vid Lagrangepunkt 1, mellan jorden och solen. Lagrangepunkt 1 är den punkt mellan de två himlakropparna där deras gravitation tar ut varandra. Det innebär att teleskopet är stationärt i förhållande till både jorden och solen, vilket ger NEOMIR god utsikt över asteroider som kan komma mot jorden från solens riktning.

Genom att göra observationer i det infraröda ljusspektrumet ska NEOMIR mäta värmen som kommer från asteroiderna själva. Vanligtvis absorberas asteroidernas värmeutsläpp av jordens atmosfär, men från rymden kommer NEOMIR att kunna se dem närmare solen än vad vi kan från jorden.

Asteroider som är 20 meter i diameter eller större, och som rör sig mot jorden, kommer att upptäckas av NEOMIR åtminstone tre veckor innan de når oss. I det värsta scenariot, om en asteroid passerar nära teleskopet, skulle vi få minst tre dagars förvarning. Snabbare än så kan en asteroid inte flytta sig från Lagrangepunkt 1 till jorden.

Självklart finns det också en risk att ännu större asteroider rör sig mot oss, skymda av ljuset från solen. Ett sådant scenario är dock mindre sannolikt, eftersom större asteroider är mer sällsynta och dessutom lättare att upptäcka. Faktum är att nästan alla asteroider som är större än en kilometer i diameter redan har upptäckts.

Så, vad gör vi om vi ser en asteroid röra sig mot jorden?

Som tur är har NASA:s uppdrag DART och ESA:s uppdrag Hera redan visat att det är möjligt att avleda asteroider, så länge vi vet att de är på väg. Med tillräcklig förvarning är ett asteroidnedslag den enda naturkatastrofen som vi kan förhindra.

Ihopsamlade filmer från när Chelyabinsk exploderar över Ryssland.